NAH Scholing

Professionals in NAH

Volg ons op:
Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter!

Hersenbloeding

Een hersenbloeding (CVA)  ontstaat als een bloedvat in de hersenen ‘openbarst’ of door de verstopping van een bloedvat  door een bloedpropje. In beide gevallen krijgt een deel van de hersenen geen zuurstof meer en functioneert niet meer. De gevolgen die dit voor het leven heeft zijn afhankelijk van de plaats in de hersenen waar de hersenbloeding heeft plaats gevonden. 
Een van de oorzaken voor een hersenbloeding (ook wel ‘beroerte’ genoemd) is een te hoge bloeddruk. Dat kan men krijgen zonder het te merken. Soms is een TIA een voorbode van een hersenbloeding. TIA staat voor Transient Ischaemic Attack. Vrij vertaald is dit een ‘voorbijgaande doorbloedingsstoornis’. Sommigen noemen het ‘een voorbijgaande beroerte’. Het is erg belangrijk dat een TIA herkend wordt en er actie ondernomen wordt, dit om een werkelijke bloeding te voorkomen. De acties bestaan uit het nemen van medicijnen, met name medicijnen die de bloedstolling vertragen. Een eventueel aanwezige hoge bloeddruk dient eveneens verlaagd te worden door middel van medicijnen en door goede leefregels in acht te nemen. 
Bij een bloeding is het van levensbelang snel hulp in te roepen. U kunt onderstaande test doen om te checken of  er sprake van een bloeding is:

(Face Arm Speech Test)

Face (gezicht) : vraag aan de persoon om te lachen of de tanden te laten zien. Als de mond scheef staat of een mondhoek naar beneden hangt, kan dit duiden op een beroerte.

Arm: (arm): laat de persoon beide armen optillen en uitstrekken. Een wegzakkende of rondzwalkende arm kan een aanwijzing zijn voor een beroerte.

Speech (spraak): onduidelijk spreken of niet meer uit de woorden kunnen komen, of helemaal niet meer kunnen praten, zijn eveneens aanwijzingen voor een beroerte.

Tijd: het is belangrijk te noteren wanneer de verschijnselen zijn begonnen. Sommige behandelingen hebben alleen zin als ze binnen korte tijd na het begin van de beroerte worden gestart.

Bij een beroerte volgt altijd een ziekenhuisopname en meestal daarna nog een revalidatie periode. Daarna volgt de thuiskomst en is het heel spannend hoe dat zal gaan. Hoe is het om de draad van het gewone leven weer op te pakken? Is het mogelijk weer aan het arbeidsproces deel te nemen? En als dat kan, voor welk deel? Veel vragen waar niet altijd makkelijk antwoorden op te vinden zijn.

 

Begeleiding

 • Informatie en begeleiding
 • Trainen van vaardigheden
 • Praktische Hulp in het dagelijks leven
 • Ondersteuning bij wet- en regelgeving
 • Steun en voorlichting aan de omgeving

 • Meer informatie?

  Scholing

 • Cursus NAH Algemeen
 • Gespreksvoering
 • Coaching
 • Intervisie
 • Supervisie
 • NAH Re-integratie en arbeid
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

 • Meer informatie?

  © 2014 AdVoCom Rijssen Betrokken begeleiding voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving.